Szantymaniak poleca:

Jesteś tutaj

Artykuły

III Festiwal Piosenki Morskiej ::ZŁOTY SEKSTANS:: w Pobierowie - 22 lipiec 2006

Zapowiedzi festiwali szantowych

Władze samorządowe gminy Rewal i Pobierowa zapraszają wszystkich miłośników piosenki żeglarskiej i nadmorskiego wypoczynku do Pobierowa na III Festiwal Piosenki Morskiej ZŁOTY SEKSTANS. Szczególnie zapraszamy tych, ...

Władze samorządowe gminy Rewal i Pobierowa zapraszają wszystkich miłośników piosenki żeglarskiej i nadmorskiego wypoczynku do Pobierowa na III Festiwal Piosenki Morskiej ZŁOTY SEKSTANS. Szczególnie zapraszamy tych, którzy jeszcze nie odkryli tego urokliwego zakątka naszego kraju. Ciepłe morze, złota plaża, klifowe wybrzeże porośnięte przepięknymi lasami - wspaniałe warunki do wypoczynku i wspólnego śpiewania piosenek o przygodach na morzu i oceanie.

 

Festiwal odbędzie się na plaży w Pobierowie w sobotę 22 lipca między 18.00 a 24.00 godziną. Zespoły występować będą na scenie w kształcie statku zbudowanego na plaży. Wstęp na imprezę jest wolny.

 

 Program Festiwalu wygląda następująco :

 

1.       Miejsce : plaża w Pobierowie, jako scena tzw. "Statek"

2.       Czas:  22 lipiec 2006  godz. 18.00 - 24.00

18.00 - 18.10 - otwarcie Festiwalu (Wójt Gminy Rewal)

18.10 - 19.15 - przesłuchanie zespołów w konkursie o "Złoty sekstans"

19.15 - 20.00 - koncert powitalny - zespół Stary Szmugler ze Szczecina

20.00 - 20.15 - wręczenie nagród zespołom konkursowym

20.15 - 21.00 - Koncert laureatów konkursu o "Złoty sekstans" - III, II i  I miejsce

21.00 - 22.00 - Koncert "Ocean wzywa" - zespół Kochankowie Rudej Marii z Gdańska

22.00 - 23.00 - Koncert - zespół Qftry ze Szczecina 

23.00 - 24.00 -  Koncert "Nocne śpiewanie" - recitale solistów Przemek MordalskiAndrzej Korycki, Jerzy Porębski  oraz Dominika Żukowska - "Wszystkie ręce na pokład" - pieśń pożegnalna i zakończenie Festiwalu

 

Organizatorzy Festiwalu - Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal , zapewniają dodatkowe niespodzianki serdecznie wszystkich zapraszając. Dojazd pociągiem do Kołobrzegu lub Międzyzdrojów i dalej do Pobierowa liniami autobusowymi. Informacje o noclegach pod nr. tel. +48 91 38 62 629, fax +48 91 38 62 627 lub mail cipr@rewal.pl  Więcej informacji o gminie Rewal i Pobierowie  www.rewal.pl .

 

 Informacja dla zespołów zamierzających wystąpić w konkursie o "Złoty Sekstans"

Kochani Szantymaniacy śpiewający piosenki i szanty o przygodach na jeziorach, morzu i oceanie !! Dzięki życzliwości władz samorządowych Rewala możemy Was zaprosić nad morze do Pobierowa, abyście wystąpili na wyżej opisanym koncercie konkursowym o Złoty Sekstans i byśmy razem pośpiewali, poopalali się i wykąpali w ciepłym, lipcowym morzu. Liczymy na Wasze zgłoszenia - tylko od Was zależy czy konkurs się odbędzie. W Jury zasiądą przedstawiciele regionu i Stare Dzwony.

 

Wszelkich informacji na temat "Złotego sekstansu" udzielają  oraz zgłoszenia przyjmują :

  • Maciek Łozdowski  - Organizator Festiwalu - Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal , ul. Szkolna 1, 72-344 Rewal, tel. +48 91 3862 624, fax (-) 3862 758, cipr@rewal.pl
  • Porębski Jerzy - Dyrektor Artystyczny Festiwalu ,  + 48 91 32 74647, 0 604 480 241, poreba@fornet.com.pl

 

 

Regulamin Konkursu

 

Każdy z podmiotów wykonawczych jest zobowiązany do:

  1. Przedstawienia trzech utworów utrzymanych w kategoriach poezji lub ballady o tematyce morskiej albo pieśni kubryku lub szanty
  2. Nadesłania wraz ze zgłoszeniem (pocztą lub emailem) teksty prezentowanych utworów na adres:  Jerzy Porębski 72-600 Świnoujście ul. Markiewicza 2/16
  3. Stawienia się w sobotę 22 lipca 2006 do godz 13.00 w Biurze Organizacyjnym Festiwalu umiejscowionym przy scenie na plaży w Pobierowie
  4. Przeprowadzenia próby mikrofonowej w dniu 22 lipca 2006 w godzinach między 15.00 a 18.00
  5. Organizator przewiduje nagrodę główną Grand Prix (Złoty Sekstans) oraz nagrody pieniężne za zdobycie I,II i III miejsca odpowiednio 1000, 800 i 500 złotych a także nagrody rzeczowe od sponsorów Festiwalu
  6. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród
  7. Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 lipca 2006

 

Noclegi i wyżywienie - dla wszystkich konkursowiczów proponujemy nocleg z soboty na niedzielę oraz poczęstunek (golonka, kiełbaski) i piwo. Jest też możliwość noclegów z własnym namiotem  na polu namiotowym. Przyjazd na własny koszt. Przewiduje się udział maksymalnie 10 podmiotów wykonawczych.

 

Wiadomość nadesłała Helena Porębska

 

Inne artykuły z tego cyklu

Zobacz także

W naszym archiwum

Informację wprowadził(a): Maciej "YenJCo" Jędrzejko - godz. 6:59, 18 czerwiec 2006, wyświetlono: 2972 razy

YenJCo

wysłano: 7:18,18 czerwiec 2006

Informacja o Regionie (na podstawie danych z www.rewal.pl ) Gmina Rewal położona jest w północnej części województwa zachodniopomorskiegoi posiada układ pasmowy wzdłuż brzegu morskiego (długość pasa wynosi około 20 km przy średniej szerokości około 2 km). Graniczy z gminami: Dziwnów, Świerzno, Karnice, Trzebiatów. Wraz z gminami : Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Brojce, Płoty, wchodzi w skład powiatu gryfickiego. Zajmuje obszar 41,1 km2, liczba ludności ogółem 3231 osób (stan XII 2001 r.). Ośrodek gminny stanowi miejscowość Rewal, która skupia 859 osób tj. 26,5 % ludności gminy. Rewal oddalony jest od Szczecina o ok. 110 km. Na obszarze gminy położonych jest 7 miejscowości : 6 kąpielisk nadmorskich o krajowym znaczeniu - Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica i wieś Śliwin. Główny ruch samochodowy w gminie skupiony jest na drodze wojewódzkiej nr 102. Jest to podstawowa oś komunikacyjna gminy relacji Międzyzdroje - Dziwnówek -Pobierowo - Rewal - Lędzin - Trzebiatów – Kołobrzeg łącząca (linie autobusowe) tereny nadmorskie, stanowiąca główną oś komunikacyjną gminy. Teren gminy posiada charakterystyczny pasmowy układ krajobrazu.Dominantą krajobrazu jest akwen morski obrzeżony linią piaszczystej plaży, nad którą stromą krawędzią wznosi się brzeg klifowy wysoczyzny rewalskiej. Nad klifem i na jego zapleczu występuje pas wydm nadmorskich z zespołem lasów sosnowych. Pustkowo, Trzęsacz, Rewal i Śliwin leżą w pasie wysoczyzny morenowej ograniczonej od linii wąskich plaż stromą krawędzią klifu, którego korona wznosi się do 20,0 m n.p. plaży. Strefa ta dominuje wysokościowo nad obszarem gminy. Mierzejowo-wydmowy brzeg we wsch. części gminy tworzy odrębny zespół o cennych walorach bioklimatycznych. Pas wysokich wydm górujących nad szerokimi plażami porasta bór sosnowy z bogatym podszytem. Zarastające jeziora: Liwia Łuża i położone na wschód od Pogorzelicy to interesujące, endemiczne formy krajobrazu, nawiązujące swą genezą i formą do późnoglacjalnej historii obszaru (wytopiska po bryłach martwego lodu) i jego holoceńskich przekształceń (litorinowa ingresja morska i utworzenie wału mierzei). Odmiennym elementem krajobrazu gminy jest dolina przymorska. Rozległe łąki porastające torfowisko i gytiowisko wypełniające misę dawnego jeziora Dreżewskiego stanowią obszar retencjonujący zasoby wodne. Korzystne warunki insolacyjne w połączeniu z termicznymi stwarzają w strefie wybrzeża szczególnie sprzyjające warunki do helioterapii. Działanie promieni słonecznych nad morzem jest znacznie silniejsze niż w głębi lądu ze względu na większą przejrzystość powietrza i dużą zdolność odbijania promieni słonecznych przez piasek plażowy. Do największych walorów klimatycznych, mających istotne znaczenie dla rekreacji nadmorskiej, a zwłaszcza balneologii, należy wyraźne uprzywilejowanie pod względem czasu nasłonecznienia oraz zawartości aerozolu morskiego w powietrzu. Cechy te tworzą swoisty mikroklimat w strefie nadbrzeżnej. Bryza morska stanowi bardzo ważny czynnik natury balneologicznej. Jest to powietrze chłodne, nasycone areozolem morskim zawierającym kryształki jodu i soli morskiej. W porównaniu z klimatem nizinnym klimat morski charakteryzuje się przewagą czynników i właściwości bodźcowych, hartujących, co ma znaczenie w leczniczym wpływie morza. Lasy nadmorskie tworzą największe zwarte kompleksy w zach. części gminy w okolicy Pobierowa i Pustkowa oraz we wsch. części -w okolicy Pogorzelicy. Niewielkie enklawy lasu znajdują się w pradolinie przymorskiej na wsch. od Śliwina i na płd. od Trzęsacza, - lasy łęgowe przywodne wśród użytków zielonych oraz na wysoczyźnie na płd. od linii kolejowych pomiędzy Rewalem a Śliwinem. Znajdują się tu obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione a to : Rezerwat Przyrody Jezioro Liwia Łuża, utworzony zarządzeniem Nr 239 MLiPD z dnia 8.07.1959 r. na powierzchni 220 ha, obejmującej jezioro i jego obrzeże. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego środowiska lęgowego łabędzia dzikiego na jeziorze, będącym jednocześnie ostoją wielu gatunków ptactwa wodno-błotnego. - park zabytkowy TRZĘSACZ - park dworski z XVIII w. wpisany do rejestru zabytków, o pow. 5 ha (w tym 0,3 ha stawy) - lasy ochronne obejmują 81 % ogólnej powierzchni lasów. Są to lasy masowego wypoczynku w rejonie Pobierowa, pomiędzy Niechorzem a Pogorzelicą - pomniki przyrody - TRZĘSACZ - pojedyncze drzewa i grupy drzew w zabytkowym parku (lipy, jawory, buki, cyprysiki oraz aleja i szpaler grabowy), jesiony na terenie dawnego cmentarza przy ruinie kościoła na klifie, żywotniki, świerk, jodła na dawnym cmentarzu przy płd. kościele, aleja kasztanowców (od pałacu w kierunku morza)i inne. - zespoły przyrodniczo krajobrazowe : TRZĘSACZ - zespół obejmuje fragment intensywnie abradowanego brzegu klifowego ze stanowiskiem dokumentacyjnym przyrody nieożywionej, wraz z pasem plaży do linii brzegowej oraz ruiną kościoła i fragmentem cmentarza przykościelnego, odcinek wybrzeża do drogi Trzęsacz-Rewal zawierający otwarte pasmo widokowe na morze. W celu ochrony wysokich walorów krajobrazowych, koncentrujących wartości przyrodnicze i kulturowe w aspekcie geologicznym, geograficznym, historycznym, architektonicznym i sakralnym, niezbędna jest pełna realizacja projektu zabezpieczenia ruin kościoła, całkowite wyłączenie z zabudowy otoczenia ruin oraz pasma widokowego. NIECHORZE - z pasem linii brzegowej oraz teren wysoczyzny do drogi Śliwin- Niechorze. Szczególną atrakcją zespołu jest latarnia morska wybudowana w 1870 roku na koronie klifu na wysokości 21 m n. p. m. Stok klifu u podnóża latarni jest chroniony opaską betonową z zespołem ostróg. Latarnia jest dominantą architektoniczną wyróżniającą się w krajobrazie nadmorskim i stanowi trwały pomnik historii i techniki. KANAŁ LIWIA ŁUŻA - zespół obejmuje kanał Liwia Łuża przecinający mierzeję łącząc jezioro Liwia Łuża z morzem, wąski pas nadbrzeżny po obu stronach kanału na północ od linii kolejki wąskotorowej oraz strefę plaży z fragmentami wałów wydmowych przy wejściu kanału do morza. Obszar ten charakteryzuje się specyficzną zmiennością krajobrazu pozostającego pod wpływem zachodzących współcześnie procesów geomorfologiczno -hydrologicznych związanych z okresową wymianą wód pomiędzy jeziorem a morzem. Widocznymi skutkami tej naturogenicznej działalności przyrody jest przepływ wody w kanale od lub do morza, tworzenie się stożka delty wstecznej usypywanej na obszarze rezerwatu przy wyjściu kanału z jeziora, przemieszczanie się lub zasypywanie wejścia kanału do morza i usypywanie okresowych, nietrwałych stożków napływowych w strefie plaży. BIELIKOWE WYDMY - zespół obejmuje kilka charakterystycznych pagórów wydm śródlądowych znajdujących się w kompleksie leśnym „Liwski Las” we wschodniej części gminy pomiędzy morzem a pradoliną przymorską. Najwyższy szczyt osiąga 35 m n. p. m., grupa niższych pagórów liczy 25 – 30 m n. p. m. ( Sowia Góra 28 m n. p. m. ). Na wierzchowinach i stokach niektórych pagórów znajdują się polany stanowiące atrakcyjne punkty widokowe na rozległą panoramę doliny Regi i miasto Trzebiatów oraz morze. DOLINA DOPŁYWU REGI - zespół obejmuje fragment podmokłej doliny dopływu Regi wypływającego z zarastającego j. Konarzewo. Dolina rozciąga się wzdłuż południowo- wschodniej granicy gminy w obrębie pradoliny przymorskiej. W skład zespołu wchodzą tereny bagienne i torfowiskowe zajęte częściowo przez drzewostany siedlisk borów bagiennych i wilgotnych oraz olsów (sosna, brzoza, olcha) z bogatą roślinnością bagienną i torfowiskową. Obszar stanowi ostoję ptactwa wodno-błotnego. Ze względu na znaczne zabagnienie doliny obszar ten nie powinien być udostępniony do celów turystycznych. Wiodącą funkcją gminy jest funkcja turystyczno - rekreacyjno - wypoczynkowa .
Odpowiedz na ten komentarz
Copyright © 2004-2010 SZANTYMANIAK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Technologia: strony internetowe INVINI