Szantymaniak poleca:

Jesteś tutaj

Nowiny

PPP - CHARZYKOWY 2012 zapraszają zespoły do konkursu

W tym roku już po raz 15-ty miasteczko Charzykowy zaprasza wszystkich fanów szant i pieśni kubryku na Festiwal Piosenki Żeglarskiej.

Tradycyjnie już w ramach tej imprezy odbędzie się konkurs dla młodych zespołów i solistów. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tej jakże klimatycznej imprezie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenia, na adres muzyk@muzyk.org.pl, przyjmujemy do 20 lipca.

 

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Agencja Artystyczna HARPEL Wojciech Harmansa.

 

2. Konkurs odbędzie się w Amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzykowach, 10 sierpnia 2012 r. (piątek) podczas koncertu w godzinach od 18:00 do 01.00 (przesłuchania będą w ramach koncert wieczornego pomiędzy występami zaproszonych artystów oraz zespołów profesjonalnych).

 

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści i zespoły amatorskie, które wykonują muzykę związaną z morzem szanty, pieśni kubryku i inne pieśni żeglarskie.

 

4. Każdy podmiot wykonawczy biorący udział w konkursie przygotowuje około 30 minutowy repertuar pieśni kubryku (lub pieśni o tematyce morskiej) lub współczesne pieśni autorskie o tematyce żeglarskiej.

 

5. Uczestnicy zobowiązani są najpóźniej do dnia 20 lipca 2012 r. zgłosić chęć udziału podając: nazwę zespołu (imię i nazwisko solisty), pełny skład zespołu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, dane o wykonywanych utworach (tytuł, autor tekstu, autor muzyki), wymagania sprzętowe- rider (liczba mikrofonów, wyjść instrumentalnych itp.), krótką informację o zespole/soliście (data rozpoczęcia działalności, ważniejsze nagrody i osiągnięcia etc.). Zgłoszenia można, listownie  na adres: Agencja Artystyczna HARPEL Wojciech Harmansa; 41-412 Mysłowice ul. A. Mielęckiego 12 decyduje data dotarcia zgłoszenia lub na e-mail: muzyk@muzyk.org.pl Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 501 433 822 Każdy przyjęty do konkursu solista lub zespół otrzyma zwrot kosztów dojazdu zgodnie z przedstawionymi wiarygodnymi dokumentami ( faktura, paragon, bilet), na podstawie sporządzonej umowy o dzieło lub wystawionej przez podmiot wykonawczej faktury VAT. W obu przypadkach maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 300 PLN brutto. Zwrot kosztów nastąpi przelewem na wskazane na fakturze lub w umowie o dzieło konto bankowe uczestnika konkursu w terminie 14 dni. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu jest wystawienie faktury VAT najpóźniej w dniu 13 sierpnia przez uczestnika konkursu lub w przypadku rozliczania na podstawie umowy o dzieło dostarczenia do 06 sierpnia Agencji Artystycznej Harpel kompletnych danych do umowy o dzieło. W przypadku niespełnienia powyższego zwrot kosztów dojazdu przepada bezwarunkowo!!! Organizator nie zapewnia uczestnikom konkursu noclegów. W przypadku nocowania przez uczestników konkursu we własnym zakresie w namiotach, organizator zapewnia darmowe miejsce przeznaczone do rozbicia namiotów oraz bezpłatne korzystnie podczas całego festiwalu z sanitariatów.

 

6. Przed rozpoczęciem konkursu do godziny 10.00 (10 sierpnia) przedstawiciel podmiotu biorącego udział w konkursie zgłasza obecność zespołu. Każdy zespół zobowiązany jest odbyć próbę mikrofonową, zgodnie z terminarzem podanym na miejscu przez organizatora. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do obecności pod sceną na 30 minut przed planowanym występem. Laureat pierwszego miejsca, zobowiązany jest do obecności podczas koncertu galowego w dniu 11 sierpnia (sobota), gdzie zostanie wręczona nagroda główna festiwalu. Laureat pierwszego miejsca zobowiązany jest na życzenie organizatora do wystąpienia podczas tego koncertu w około 30 minutowym programie. Każdy wykonawca lub członek zespołu konkursowego startujący w konkursie lub występujący jako laureat w koncercie galowym, zobowiązany jest do całkowitej trzeźwości oraz obowiązuje go zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania konkursu, prób mikrofonowych oraz koncertów festiwalu, aż do ich zakończenia.

 

7. Naruszenie któregokolwiek z postanowień punktu 3 lub 6 niniejszego regulaminu, powoduje automatycznie, dyskwalifikację w konkursie, usunięcie z imprezy, przepadek nagrody oraz nie wypłacenie zwrotu kosztów dojazdu o którym mowa w pkt 5.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru uczestników konkursu, w dowolnej liczbie spośród nadesłanych zgłoszeń bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub występu w koncercie galowym z przyczyn losowych ( klęska żywiołowa, pożar, powódź, niesprzyjające warunki pogodowe ( oberwanie chmury, wichura, burza), żałoba narodowa lub lokalna, awaria głównego zasilania elektrycznego itp

 

9. Kolejność występów w konkursie będzie losowana przez organizatora w obecności przynajmniej jednego członka jury przed rozpoczęciem konkursu. Organizator powołuje niezawisłe Jury, które ostatecznie decyduje o uzyskaniu miejsc w konkursie i przyznaniu nagród.

 

10. W wypadku niemożliwości przybycia któregoś z członków Jury organizator powołuje na jego miejsce inną osobę, tak aby Jury było czteroosobowe.

 

11. Zwycięzca konkursu otrzymuje następująca nagrody: Wielki Pagaj Ottona Weilanda, Nagroda główna: 3000 PLN (trzy tysiące zł) brutto. Łodź wiosłową 2 -osobową, Zaproszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Charzykowy 2013 r., Zaproszenie do udziału w jednej z edycji festiwalu Port Pieśni Pracy w 2013 roku Nominacja do udziału w przesłuchaniach konkursowych festiwalu Shanties 2013 (z zastrzeżeniem patrz pkt 10b) a) W przypadku, kiedy laureat konkursu nie odbierze nagród do 30 września, traci automatycznie do nich prawo. b) Nominacja do konkursu festiwalu SHANTIES 2013 nie jest nagrodą łączną  z pozostałymi nagrodami i może być przyznana dowolnemu podmiotowi wykonawczemu startującemu w konkursie.

 

12. Jury może ustalić inne niż określone w pkt. 10 wyróżnienie.

 

13. Otrzymanie wyróżnienia jest niezależne od uzyskanych miejsc tzn. uczestnik może zająć np. I miejsce i otrzymać wyróżnienie.

 

14. Jury ma prawo nie przyznać jednej lub wszystkich nagród i wyróżnień, o których mowa w pkt. 10.

 

15. Uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo. Niedozwolone jest użycie playbacku lub pół-playbacku. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje dyskwalifikację wykonawcy.

 

16. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród opisanych w pkt. 10 i 11 na posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządza werdykt. Członków Jury obowiązuje bezwzględna tajemnica werdyktu aż do momentu odczytania werdyktu.

 

17. Werdykt Jury będzie odczytany na koncercie galowym festiwalu 11 sierpnia 2012 r. w sobotę ok. godz. 19.00  i jest połączony z wręczeniem nagród.

 

18. Zaleca się uczestnikom aby planowany czas ich przebywania na scenie nie przekroczył 30 min wraz z czynnościami podłączenia technicznego.

 

19. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom konkursu profesjonalne nagłośnienie ich występów. Zadaszoną scenę wraz z profesjonalnym oświetleniem.  Punktualne realizowanie założeń scenariuszowych. Miłą i serdeczną atmosferę, a jak dopisze pogoda, ognisko. Jak nie dopisze również:)

Informację wprowadził(a): Maciej "YenJCo" Jędrzejko - godz. 18:45, 7 lipiec 2012, wyświetlono: 1563 razy

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu.
Copyright © 2004-2010 SZANTYMANIAK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Technologia: strony internetowe INVINI